Bổ sung phần cứng theo tiêu chuẩn QCVN31:2014/BGTVT

Bổ sung phần cứng theo tiêu chuẩn QCVN31:2014/BGTVT

Bổ sung phần cứng theo tiêu chuẩn QCVN31:2014/BGTVT

Công ty TNHH Phát triển công nghệ Điện tử Bình Anh (sau đây gọi tắt là Công ty Bình Anh) trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Khách hàng trong thời gian vừa qua.

Căn cứ vào các Quy định nhà nước (Nghị định số 86/2014/NĐ-CP, thông tư số 73/2014/TT-BGTVT và văn bản số 6240/BGTVT-KHCN) về việc thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (TBGSHT) có quy định:

Chủ phương tiện có phương tiện thuộc diện phải lắp thiết bị giám sát hành trình có trách nhiệm: Phải bổ sung đầu đọc, thẻ lái xe… để tuân thủ hoàn toàn theo Quy chuẩn, muộn nhất vào ngày 31/12/2017 (Một số thiết bị và loại xe thì phải bổ sung ngay, Quý khách liên hệ nhân viên kinh doanh của Bình Anh để biết thêm chi tiết nếu chưa được tư vấn)

Để tri ân tới khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong thời gian qua, giảm tải cho việc đến sát mốc 31/12/2017 mới nâng cấp, Bình Anh có chương trình triển khai nâng cấp sớm, cụ thể như sau:

  • Từ ngày 10/8/2016 đến 10/12/2016: Giảm giá 10%
  • Từ ngày 11/12/2016 đến 30/6/2017: Giảm giá 5%
  • Từ ngày 01/7/2017 đến 31/10/2017: Không giảm giá
  • Từ ngày 01/11/2017 đến 31/12/2017: Không giảm giá (giai đoạn này việc nâng cấp có thể bị chậm trễ vì nhiều khách hàng cùng nâng cấp)

Khuyến cáo: Quý khách hàng nên tiến hành nâng cấp ngay bởi ngoài việc giảm chi phí, còn giảm được chi phí nhắn tin đổi lái, hạn chế được tối đa vi phạm các thời gian lái xe.

Trân trọng thông báo!

 

Share this post